• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Mezinárodní adopce
Опубліковано 12 вересня 2016 року о 11:52

Mezinárodní adopce

Osvojení dětí je prováděno v nejlepším zájmu dítěte zajistit stabilní a harmonické podmínky jeho života.

Záležitosti mezinárodního  osvojování dětí na Ukrajině se řídí následujícími právními předpisy a úmluvami:

 • Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961, a na konzulárních stycích z roku 1963, s přihlédnutím k právním předpisům v hostitelských zemích;
 • Konzulárním statutem Ukrajiny;
 • Zákon Ukrajiny, O informacích;
 • Zákon Ukrajiny, O státním občanství Ukrajiny č. 2235-III z 18. 1. 2001;
 • Zákon о rodině Ukrajiny;
 • Trestní zákoník Ukrajiny;
 • Občansko - správní zákoník Ukrajiny;
 • Zákon Ukrajiny, O řádu výjezdů a příjezdů na Ukrajinu občanů Ukrajiny č. 3857-XII z 21. 1. 1994;
 • Postup v uskutečňování osvojení, za účelem monitorování dodržování práv osvojených dětí, schválený usnesením č. 905 vlády Ukrajiny z 8. 10. 2008;
 • Usnesení č. 1045 vlády Ukrajiny z 03. 11. 2010 (novelizace usnesení výše);
 • Pravidla zahraničních diplomatických institucí Ukrajiny, konzulární evidence občanů Ukrajiny s trvalým nebo dočasným pobytem v zahraničí a děti - občanů Ukrajiny osvojených cizinci nebo občany Ukrajiny s pobytem v zahraničí (Usnesení MZV Ukrajiny č. 337 ze 17. 11. 2011 (registrováno Ministerstvem spravedlnosti Ukrajiny);
 • Nařízení o notářských zápisech diplomatických misí a konzulárních úřadů Ukrajiny, schválené usnesením Ministerstva spravedlnosti Ukrajiny a Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny z 27. 12. 2004 č. 142/5/310;
 • Instrukce pro legalizaci konzulárních úředních dokumentů na Ukrajině a v zahraničí, schválené usnesením č. 113 Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny z 04. 06. 2002;
 • Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, z roku 1961;

Vládním nařízením č. 346 z 28. 3. 2011 byl zrušen vládní orgán pro osvojování a ochrany dětí. Kompetence této zrušené instituce přešly na Ministerstvo sociální politiky Ukrajiny.

Mezinárodní adopce je nadále výhradně spravována Ministerstvem sociální politiky Ukrajiny.

Občané Ukrajiny, kteří pobývají mimo Ukrajinu a cizinci, kteří si chtějí osvojit dítě, které žije na Ukrajině, podávají tyto dokumenty Ministerstvu sociální politiky Ukrajiny:

1) Žádost o registraci kandidátů pro přijetí, notářsky ověřené;

2) Kopie pasu nebo jiného průkazu totožnosti (ve dvou vyhotoveních);

3) Osvědčení vydané příslušným orgánem samosprávy místa bydliště, které potvrzuje možnost osvojení dítěte zájemci (ve třech vyhotoveních) s uvedením adresy, jeho životních a bytových podmínek (počet pokojů, životní podmínky pro prospívání dítěte), životopisné údaje, složení rodiny (vlastní děti a jiné informace). Osvědčení by mělo obsahovat doporučení počtu, věku a zdravotního stavu dětí, které by si byl žadatel schopen osvojit. Jestliže bylo osvědčení vydáno nestátní institucí, tak se přikládá kopie licence pro provozování činností či služeb spojených s osvojováním dětí;

4) Povolení příslušného orgánu země pobytu žadatele pro vstup a trvalý pobyt osvojovaného dítěte v zemi žadatele, s výjimkou občanů Ukrajiny, kteří žijí mimo území Ukrajiny a cizinců pobývajících v zemi, s níž má Ukrajina bezvízový režim;

5) Povinnost žadatele notářsky ověřená (ve dvou vyhotoveních), adresovaná Ministerstvu sociální politiky Ukrajiny a konzulárnímu úřadu Ukrajiny:

- do jednoho měsíce od vstupu do země bydliště přihlásit dítě na příslušném konzulárním úřadě nebo diplomatické mise Ukrajiny (s uvedením názvu instituce, její adresy);

- zajistit právo osvojeného dítěte na občanství Ukrajiny do věku 18 let;

- poskytovat konzulárnímu úřadu nebo diplomatické mise Ukrajiny nejméně jednou ročně během prvních tří let od osvojení a následně každé tři roky do věku osmnáct let zprávu o životní podmínky a zdravotní stav osvojence ve formátu podlepřílohy č. 5 (nejlépe do 1. února, v České republice - v češtině);

- umožňovat zástupci konzulárního úřadu nebo diplomatické misi Ukrajiny komunikovat s dítětem;

- podavat zprávu na konzulát nebo zastupitelský úřad Ukrajiny o změně místa bydliště osvojence;

- do 20 pracovních dnů, informovat konzulární úřad nebo diplomatickou mise Ukrajiny o předaní osvojence k jiným osvojitelům nebo institucí pro sirotky a děti bez rodičovské péče;

- nejpozději do tří dnů informovat konzulární úřad nebo diplomatickou misi Ukrajiny o případech porušení práv adoptovaného dítěte, stejně jako nehod s dítětem a její smrti.

Povinnost by se měla uvádět adresu místa pobytu žadatele (je-li k dispozici několik - uvedest každou z nich), číslo pasu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

6) Notářsky ověřený souhlas druhého z manželů s osvojením dítěte (v případě osvojení dítěte jedním z manželů), jestliže není zákonem určeno jinak;

7) Potvrzení o příjmech ze závislé činnosti za posledních šest měsíců nebo daňové přiznání za předchozí kalendářní rok, originál nebo notářsky ověřené;

8) Notářsky ověřená kopie oddacího listu registrovaného příslušným orgánem (ve dvou vyhotoveních);

9) Osvědčení o zdravotním stavu každého žadatele, vypracované ve formátu podle přílohy č. 3;

10) Výpis z trestního rejstříku vydaný příslušným orgánem země pobytu;

11) Notářsky ověřená kopie dokladu osvědčujícího vlastnictví nebo užívání bytu, s uvedením jeho celkové a obytné výměry a počtů pokojů;

12) notářsky ověřený písemný souhlas žadatele na získaní informace o něj v generálním sekretariátu Interpolu a prislušných orgánéch ČR (ve dvojím vyhotovení) do dosažení 18. roku věku dítěte.

13) ověřeným písemný souhlas žadatele na zpracování osobních údajů, které se ho týkají a osvojeného dítě v zemi bydliště (v trojím vyhotovení)  až do dosažení 18. roku věku dítěte;

14) Informace příslušného orgánu v zemi bydliště žadatele a informacé konzulátu nebo zastupitelského úřadu Ukrajiny o nedodržení podávání zpráv a o nesprávnéým plnění povinností osvojitele, který je cizincem nebo občanem Ukrajiny, trvale bytem mimo území Ukrajiny, v případě opakovaného osvojení ditěte na území Ukrajiny.

Postup osvojování a dohlíženi na práva osvojených dětí, schválený usnesením vlády Ukrajiny č 905 z 8. 10. 2008, dostupný na webu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-п/page 

Občané Ukrajiny, kteří pobývají mimo Ukrajinu a cizinci, kteří chtějí osvojit dítě, žijící na Ukrajině, se obracejí na Ministerstvo sociální politiky Ukrajiny.

Adresa: ul. Desiatynna 14, Kyjev, PSČ 01025, Ukrajina;

Tel. (044) 278-52-32, 278-52-31;  Fax (044) 279-11-13; E-mail: [email protected]

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux