• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Наказ про затвердження вимог до організації роботи з оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію
Опубліковано 06 лютого 2018 року о 12:02

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2017  № 469/897/605Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 листопада 2017 р. 
за № 1432/31300

Про затвердження Вимог до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Відповідно до пунктів 12 та 17 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, що додаються.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр 
закордонних справ України


П.А. Клімкін

Міністр 
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

 

Голова 
Служби безпеки України


В.С. Грицак
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства закордонних 
справ України, 
Міністерства внутрішніх 
справ України, 
Служби безпеки України 
30.10.2017 № 469/897/605Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 листопада 2017 р. 
за № 1432/31300

ВИМОГИ 
до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

І. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблено відповідно до пунктів 12 та 17 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 118 (далі - Правила).

2. Вимоги встановлюють форму візової анкети (додаток 1), процедуру інформаційної взаємодії державних органів України при оформленні віз, заповнення візової етикетки, обліку, зберігання, використання та знищення бланків візових етикеток.

3. Терміни, що вживаються у цих Вимогах, мають таке значення:

суб’єкти інформаційної взаємодії - Міністерство закордонних справ України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна міграційна служба України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України;

компетентні органи - Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна міграційна служба України, Служба безпеки України.

Усі інші терміни в цих Вимогах вживаються у значенні, наведеному в Правилах.

ІІ. Інформаційна взаємодія державних органів України при оформленні віз

1. Суб’єкти інформаційної взаємодії при оформленні віз здійснюють обмін автоматично сформованими даними у форматі «XML» у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі та відповідних інформаційно-телекомунікаційних системах компетентних органів через інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система «Аркан»).

2. Інформаційна взаємодія передбачає:

отримання уповноваженим органом від компетентних органів інформації про осіб, яким заборонено в’їзд в Україну. Передача відомостей здійснюється шляхом направлення повідомлення щодо відомостей про осіб, яким заборонено в’їзд в Україну (додаток 2);

погодження з компетентними органами оформлення віз іноземцям, які є громадянами держав згідно з переліком держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з компетентними органами (додаток 3), та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах;

надання уповноваженим органом інформації про оформлені візи компетентним органам та Службі зовнішньої розвідки України шляхом направлення повідомлення щодо відомостей про іноземців та осіб без громадянства, яким оформлено візи для в’їзду в Україну (додаток 4).

3. Погодження здійснюється шляхом направлення закордонними дипломатичними установами України компетентним органам запиту/відповіді щодо погодження оформлення віз (додаток 5).

Компетентні органи, протягом строку, що не перевищує п’яти робочих днів з дати направлення запиту, здійснюють його перевірку та надсилають відповідь про прийняте рішення щодо погодження або відмови у погодженні оформлення візи. Оформлення візи вважається погодженим у разі відсутності відповіді компетентних органів протягом п’яти робочих днів з дати направлення запиту.

У разі оформлення візи у терміновому порядку, компетентні органи здійснюють перевірку запиту та надсилання відповіді про прийняте рішення протягом одного робочого дня. Оформлення візи вважається погодженим у разі відсутності відповіді компетентних органів протягом одного робочого дня з дати направлення запиту.

Строк розгляду запиту може бути продовжений компетентними органами до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

Про продовження строку розгляду запиту компетентний орган надсилає відповідний запит/відповідь щодо погодження оформлення віз (додаток 5) не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дати відправлення такого запиту (або у день відправлення - у разі оформлення візи у терміновому порядку).

З метою проведення додаткових перевірок компетентні органи можуть витребувати у закордонних дипломатичних установ України копії документів, надані іноземцем або особою без громадянства.

Іноземцям, які є громадянами держав згідно з переліком держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з компетентними органами (додаток 3), та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, оформлення віз у терміновому порядку здійснюється у виключних випадках, зумовлених необхідністю забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, або у випадках, які мають гуманітарний характер.

4. Обмін інформацією згідно з пунктом 2 цього розділу здійснюється щонайменше 1 раз на добу в робочі дні.

5. У разі технічних збоїв у роботі відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем інформаційна взаємодія відбувається з використанням визначених для цих цілей адрес електронної пошти суб’єктів інформаційної взаємодії, з дотриманням положень пункту 2 цього розділу. При виникненні технічних збоїв в роботі згаданих систем суб’єкти інформаційної взаємодії невідкладно інформують про це один одного.

У разі внесення змін до структури повідомлень та класифікаторів суб’єкти інформаційної взаємодії невідкладно інформують один одного про такі зміни.

ІІІ. Оформлення віз. Візова етикетка

1. При оформленні віз заповнюється візова етикетка, в якій зазначаються:

місце видачі візи (латиницею);

строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства може в’їхати в Україну (строк дії візи);

кількість в’їздів (кратність візи);

номер бланка візової етикетки;

тип візи;

прізвище та ім’я особи, якій оформлено візу (латиницею);

номер паспортного документа;

стать;

дата народження;

громадянство особи;

додаткова інформація.

У разі відсутності у паспортному документі заявника відомостей про прізвище або ім’я у відповідних полях візової етикетки проставляються символи ХХ.

Якщо у паспортному документі не зазначено дату народження або її частину, проставляються відповідно символи ХХ - для дня, ХХ - для місяця, ХХ - для року.

2. Строк дії візи та її кратність визначаються уповноваженою особою за результатами розгляду візового клопотання відповідно до пункту 4 Правил.

Рішення про оформлення багаторазової візи типу С, строк дії якої перевищує один рік, приймається уповноваженою особою за умови, що протягом останнього року заявник щонайменше двічі скористався візами типу С, не порушуючи законодавства України, та у разі подання відповідного обґрунтування про наявність підстав для оформлення багаторічної візи з метою здійснення регулярних поїздок, що пов’язані з професійним або сімейним статусом, а також з урахуванням принципу взаємності при оформленні відповідною державою віз громадянам України, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

3. Кількість символів, введених у поля «прізвище» та «ім’я» особи, якій видано візу, при друкуванні візової етикетки автоматично обмежується з урахуванням її розмірів. При цьому відображення прізвища та імені у машинозчитуваній зоні візової етикетки має відповідати їхньому відображенню у машинозчитуваній зоні паспортного документа.

4. До розділу «Додаткова інформація» візової етикетки вносяться записи:

«1. Строк перебування/Duration of stay: ___» (зазначається кількість днів до 90);

«2. Мета поїздки/Purpose of visit: ___» (зазначається відповідне кодове позначення);

«3. ___» (зазначається прізвище уповноваженої особи українською мовою).

5. Залежно від мети поїздки та типу візи встановлюються кодові позначення.

При оформленні транзитної візи B:

B-01 - транзитний проїзд;

B-02 - транзитне перевезення вантажів і пасажирів;

В-03 - транзитний проїзд через територію України членів екіпажів іноземних суден, що перебувають в українських портах.

При оформленні короткострокової візи С:

С-01 - ділова;

С-02 - приватна;

С-03 - службова;

С-04 - перевезення вантажів і пасажирів;

С-05 - поїздки закордонних українців;

С-06 - туризм;

С-07 - лікування;

С-08 - інвестиційна діяльність;

С-09 - діяльність у сфері культури, науки, освіти, спорту;

С-10 - релігійна;

С-11 - виконання службових обов’язків кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації;

С-12 - офіційна;

С-13 - виконання функцій іноземних спостерігачів;

С-14 - участь у похованні близького родича;

С-15 - забезпечення інтересів у сфері зовнішньої та внутрішньої політики або у випадках, які мають гуманітарний характер;

С-16 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації;

С-17 - здійснення пілотами та іншими членами екіпажів повітряних суден міжнародних польотів.

При оформленні довгострокової візи D:

D-01 - імміграція;

D-02 - возз’єднання сім’ї з особою, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

D-03 - дипломатична/службова (для акредитації в МЗС);

D-04 - працевлаштування;

D-05 - міжнародна технічна допомога;

D-06 - провадження релігійної діяльності;

D-07 - участь у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав;

D-08 - робота у представництві іноземного суб’єкта господарювання в Україні;

D-09 - робота у представництві іноземного банку;

D-10 - провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної, волонтерської діяльності;

D-11 - робота кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

D-12 - навчання;

D-13 - возз’єднання сім’ї з громадянином України (на підставі шлюбу);

D-14 - возз’єднання сім’ї з особами, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні;

D-15 - інша, відповідно до міжнародних договорів України.

6. Заповнення машинозчитуваної зони візової етикетки здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 636 «Про порядок заповнення машинозчитуваної зони паспортних та візових документів».

7. Візова етикетка вклеюється лише на незаповнену візову сторінку паспортного документа та скріплюється малою гербовою печаткою.

При оформленні візи особі, відомості про яку внесено до паспортного документа іншої особи, візова етикетка вклеюється до зазначеного паспортного документа.

До візової анкети та документів, що стали підставою для оформлення візи, долучаються копії сторінки персональних даних паспортного документа, а також документів, передбачених пунктом 14 Правил.

Паспортний документ може бути повернутий заявнику на час розгляду візового клопотання до моменту вклеювання візової етикетки, про що робиться відповідний запис до візової анкети. При цьому у паспортному документі ставиться відмітка англійською мовою (додаток 6). Зазначена сторінка використовується для вклеювання візової етикетки.

8. Відокремлений номер бланка візової етикетки вклеюється до розділу «Службові відмітки» візової анкети.

9. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземцеві та особі без громадянства видається рішення про відмову в оформленні візи (додаток 7). При цьому подані документи повертаються заявнику, а їх копії, візова анкета та копія сторінки персональних даних паспортного документа залишається у справі уповноваженого органу.

10. Департамент консульської служби МЗС забезпечує здійснення перекладу візової анкети та рішення про відмову в оформленні візи англійською, арабською, іспанською, китайською, німецькою, російською та французькою мовами.

11. Візові анкети та документи (їх копії), що стали підставою для оформлення візи, зберігаються уповноваженим органом згідно з чинним законодавством, після чого знищуються комісією у складі не менше трьох осіб, про що складається відповідний акт (додаток 8). Якщо фактична штатна чисельність установи менша трьох осіб, то така комісія може утворюватися наявною кількістю штатних працівників.

ІV. Облік, зберігання, використання та знищення бланків візових етикеток

1. Надсилання бланків візових етикеток до закордонних дипломатичних установ України та представництв МЗС на території України (далі - установи) забезпечується структурним підрозділом МЗС, відповідальним за зберігання матеріальних цінностей.

2. Отримання бланків візових етикеток від МЗС здійснюється створеною в установі комісією у складі не менше трьох осіб протягом трьох робочих днів з дати отримання бланків. Якщо фактична штатна чисельність установи менша трьох осіб, отримання бланків здійснюється наявною кількістю штатних працівників.

При отриманні бланків комісія перевіряє стан і цілісність упаковки, загальну кількість бланків, відповідність серій і номерів одержаних бланків до кількості, серій і номерів, зазначених у супровідному документі.

Про отримання бланків комісією складається акт (додаток 9) у двох примірниках, один з яких надсилається до структурного підрозділу МЗС, відповідального за зберігання матеріальних цінностей, а другий зберігається в установі.

3. Бланки зберігаються у матеріально відповідальної особи установи в опечатаних сейфах або металевих шафах та видаються уповноваженій особі установи з урахуванням потреб у їх використанні.

4. Списання та знищення бланків візових етикеток здійснюється щоквартально комісією, що складає відповідний акт (додаток 10) у трьох примірниках. Відокремлений номер бланка візової етикетки вклеюється на перший примірник акта, який передається спеціалісту з фінансових питань установи. Другий примірник акта зберігається уповноваженою особою установи. Третій примірник акта передається до департаменту консульської служби МЗС.

5. За клопотанням департаменту консульської служби МЗС, структурний підрозділ МЗС відповідальний за зберігання матеріальних цінностей, здійснює передачу бланків візових етикеток матеріально відповідальним особам структурних підрозділів департаменту консульської служби МЗС.

Директор Департаменту 
консульської служби 
Міністерства закордонних 
справ України
С.О. Погорельцев

Директор Департаменту 
формування політики 
щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади 
та моніторингу 
Міністерства внутрішніх 
справ УкраїниВ.Є. Боднар

 

Начальник 
Департаменту контррозвідки 
Служби безпеки УкраїниО.Г. Петров


 

Додаток 1 
до Вимог до організації роботи 
з оформлення віз для в’їзду в Україну 
і транзитного проїзду через її територію 
(пункт 2 розділу І)


 

Додаток 2 
до Вимог до організації роботи 
з оформлення віз для в’їзду в Україну 
і транзитного проїзду через її територію 
(пункт 2 розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК 
держав, оформлення віз громадянам яких та особам без громадянства, які постійно проживають у зазначених державах, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання заявників після проведення особистої співбесіди з іноземцем або особою без громадянства та за погодженням з компетентними органами

1.

Алжирська Народна Демократична Республіка

2.

Республіка Ангола

3.

Ісламська Республіка Афганістан

4.

Народна Республіка Бангладеш

5.

Республіка Бенін

6.

Республіка Ботсвана

7.

Буркіна-Фасо

8.

Республіка Бурунді

9.

Соціалістична Республіка В’єтнам

10.

Габонська Республіка

11.

Ісламська Республіка Гамбія

12.

Кооперативна Республіка Гайана

13.

Республіка Гана

14.

Гвінейська Республіка

15.

Республіка Гвінея-Бісау

16.

Республіка Екваторіальна Гвінея

17.

Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея

18.

Республіка Джибуті

19.

Держава Еритрея

20.

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

21.

Арабська Республіка Єгипет

22.

Єменська Республіка

23.

Республіка Замбія

24.

Республіка Зімбабве

25.

Республіка Ірак

26.

Ісламська Республіка Іран

27.

Хашимітське Королівство Йорданія

28.

Республіка Кабо-Верде

29.

Республіка Камерун

30.

Республіка Кенія

31.

Киргизька Республіка

32.

Союз Коморських Островів

33.

Республіка Конго

34.

Демократична Республіка Конго

35.

Корейська Народно-Демократична Республіка

36.

Республіка Кот-д’Івуар

37.

Королівство Лесото

38.

Республіка Ліберія

39.

Ліванська Республіка

40.

Держава Лівія

41.

Ісламська Республіка Мавританія

42.

Республіка Мадагаскар

43.

Республіка Малаві

44.

Республіка Малі

45.

Королівство Марокко

46.

Республіка Мозамбік

47.

Республіка Намібія

48.

Республіка Нігер

49.

Федеративна Республіка Нігерія

50.

Ісламська Республіка Пакистан

51.

Палестина

52.

Російська Федерація

53.

Республіка Південний Судан

54.

Республіка Руанда

55.

Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі

56.

Королівство Свазіленд

57.

Республіка Сенегал

58.

Сирійська Арабська Республіка

59.

Федеративна Республіка Сомалі

60.

Республіка Судан

61.

Республіка Сьєрра-Леоне

62.

Республіка Таджикистан

63.

Об’єднана Республіка Танзанія

64.

Тоголезька Республіка

65.

Королівство Тонга

66.

Туніська Республіка

67.

Республіка Уганда

68.

Центральноафриканська Республіка

69.

Республіка Чад

70.

Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка

 

 

 

 

ФОТО

 
ВІЗОВА АНКЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прізвище(а) (згідно з паспортним документом)

 

Службові відмітки

 2. Прізвище(а) при народженні/попереднє(і) прізвище(а)

 

Дата подання візової анкети:

 3. Ім’я/Імена (згідно з паспортним документом)

      

Номер візової анкети:

 4. Дата народження

 (день-місяць-рік)

 

5. Місце народження

 

 

7. Громадянство (згідно з паспортним документом)

     

 

 Громадянство при народженні

 (якщо інше)

 

 Подані документи:

 □ паспортний документ

 □ поліс медичного   

     страхування

 □ фінансове забезпечення

 □ документ, що підтверджує  

     мету поїздки

 □ інше:

 

 

 Прийняте рішення:

 □ в оформленні відмовити

 □ оформити:

 □ В

 □ C

 □ D

 

 Віза дійсна:

 з __.__.____

 до __.__.____

 

 Кількість днів:

 

 Кількість в’їздів:

 □ 1 □ 2 □ Багаторазова

 

 Терміновість оформлення:

 □ так □ ні

   

 Відокремлений номер    

 візової етикетки:

 

 

 

 Дата оформлення:

 

 

 Паспорт повернуто (дата):

 

 

 Прізвище, ініціали, підпис

 уповноваженої особи:

 

6. Країна народження

 

 8. Стать                                                                                     

 □ чоловіча □ жіноча

9. Цивільний стан                                           

□ неодружений/незаміжня

□ одружений/заміжня    

□ розлучений/а               

□ вдівець/вдова                

 10. Ідентифікаційний або персональний номер (у разі наявності)

 

11. Тип паспортного документа                                                                                                                                     □ закордонний паспорт □ дипломатичний паспорт □ службовий паспорт

□ офіційний паспорт □ спеціальний паспорт □ інший проїзний документ (зазначити)

 

 12. Номер паспортного документа

13. Дата видачі

14. Дійсний до

 

15. Орган видачі (згідно з паспортним документом)

16. Поштова адреса та адреса електронної пошти заявника

 

 

 

 17. Номер(и) телефону(ів)  

  у міжнародному форматі

 18. Проживання в іншій державі, ніж держава громадянства                                                         

 □ ні                                                                                                                                                                            

 □ так - наявність дозволу на проживання

             назва дозволу, номер та орган видачі: .......................................................................................

             ……………………………………………………………………………………………………

             строк дії дозволу: з __.__.____до __.__.____

 19. Рід занять або професія

 

 20. Назва, адреса, номер телефону та факсу, адреса електронної пошти роботодавця.

 Для учнів і студентів - назва, адреса, номер телефону та факсу, адреса електронної пошти

 навчального закладу

 

 

 

 

 

               

 

 21.  Мета поїздки

 □ транзит □ короткострокова (до 90 днів) □ довгострокова (більше 90 днів)

 22. Кількість в’їздів

 □ один □ два □ багато

 23. Попередні візи для в’їзду в Україну (отримані впродовж останніх трьох років)

 □ ні

 □ так - строк(и) дії візи: з __.__.____ до __.__.____

 24. Здійснення в’їзду на тимчасово окуповану територію України АР Крим і м. Севастополь після 10.06.2015 р.

 □ ні

 □ так - мета поїздки.....................................................................................................................................................................................

             орган видачі спеціального дозволу:..............................................................................................................................................

             строк дії спеціального дозволу: з __.__.____до __.__.____

 25. Наявність дозволу на в’їзд до країни призначення (у випадку транзитного проїзду через територію України)   

 □ ні

 □ так - назва дозволу та орган його видачі: ..............................................................................................................................................

             строк дії дозволу: з __.__.____до __.__.____

             запланований строк транзиту з __.__.____до __.__.____               

 26. Запланована дата в’їзду в Україну

 

27. Запланована дата виїзду з України

28. Запланований строк перебування в Україні         з __.__.____до __.__.____

29. Адреса місця проживання заявника в Україні (назва готелю, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

 

 

 

30. Прізвище та ім’я, дата народження фізичної особи, яка запрошує в Україну (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти)

 

 

 

 31. Найменування юридичної особи, що запрошує в Україну (поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної  

 пошти)

 

 

 

32. Прізвище та ім’я контактної особи - представника юридичної особи, що запрошує в Україну (номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

 

 

 

 33. Фінансове забезпечення поїздки в Україну та перебування на її території здійснюється

 □ заявником

 □ приймаючою стороною

 □ стороною, що направляє

 34. Прізвище та ім’я, громадянство, поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти особи, яка є одним з

 батьків або іншим законним представником неповнолітньої або недієздатної особи

 

 

 

 

 35. Місце і дата

  36. Підпис (від імені неповнолітньої або недієздатної особи підписує один з батьків

  або інший законний представник)

 

 

Мені відомо, що сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

Мені відома така інформація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно вказати в цій візовій анкеті та надання однієї фотокартки є обов’язковими для розгляду візового клопотання; мої персональні дані, відомості вказані в цій візовій анкеті, а також фотокартка будуть передані до компетентних органів України для розгляду при прийнятті рішення щодо оформлення візи.

 

Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене. Заявляю, що відомості, викладені мною в цій візовій анкеті, правдиві. Усвідомлюю, що подання неправдивих відомостей може бути причиною відмови в оформленні візи та відмови у в’їзді в Україну за наявності оформленої візи.

 

Я зобов’язуюсь виїхати з території України до закінчення строку дії оформленої візи. Мене поінформовано, що віза - це одна з вимог для в’їзду на територію України. Факт отримання візи не означає, що я маю право на відшкодування, якщо я порушив(ла) положення законодавства України, внаслідок чого мені заборонили в’їзд в Україну. Виконання вимог в’їзду перевірятиметься при проходженні прикордонного контролю.

 

Місце і дата 

  Підпис (від імені неповнолітньої або недієздатної особи підписує один з батьків

  або інший законний представник)

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних

         
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux