Портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Тарифи консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

Консульським відділом Посольства України в ЧР та Консульством України в Брно

ТАРИФИ 

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Чеській Республіці та Консульством України в м. Брно

 

 з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США*

у національній валюті**

(чеські крони)

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

2009

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

893

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

670

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

670

5

Прийняття на консульський облік

20

446

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

1785

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

3348

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

670

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

670

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

670

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

670

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

670

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

1785

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

6695

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

670

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

446

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

446

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

4464

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

8927

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

446

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

1116

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

670

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

1116

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

2232

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

2232

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

3348

2.2

на підставі рішення суду

160

3571

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

670

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

2232

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

4464

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

670

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

1116

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

1116

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

   

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (1116 чеських крон) 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (8927 чеських крон)

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (446 чеських крон)

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

1116

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

30 60

670 або 1339

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

30 60

670 або 1339

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

670

1.8

посвідчення заповітів

30

670

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

2232

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (2232 чеських крон)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

670

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

223

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

446

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

893

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40 10

893 або 223

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

446

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

446

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

446

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

446

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (558 чеських крон) і не більше 200 дол. США (4464 чеських крон)

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США (335 чеських крон) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (335 чеських крон) і не більше 200 дол. США (4464 чеських крон)

16

Вчинення морських протестів

150

3348

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

446

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

670

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

3348

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

1116

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

670

 

*Зазначаються тарифні ставки консульського збору за вчинення консульських дій, затверджені у доларах США, згідно з додатком 2 до Положення про консульський збір України.
**Зазначається обмінний курс національної валюти до долара США, встановлений центральним (національним) банком або (в окремих випадках) комерційним банком держави місцезнаходження (держави зони відповідальності), на день затвердження тарифів.

 

Станом на день затвердження тарифів (29.06.2018 р.), за даними Національного банку Чехії, обмінний курс становив: 1 дол. США = 22,318 чеські крони.   

Пільги щодо сплати консульського збору

(витяг зі ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" N 7-93 від 21 січня 1993 року)

Від сплати державного мита (консульського збору) звільняються:

13) громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;
14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;
15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв,за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;
16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину: - на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою; - на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку; - на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця; - на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості; - на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції; - на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;
17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;
18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп;
19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир;
20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;
21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;
22) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;
23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;
24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;
25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;
28) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій;
29) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;
34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
35) державні органи приватизації - за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами;
45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок. Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{ Положення статті 4 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux