• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
Čeština
Опубліковано 15 січня 2015 року о 10:56

Seznam platných mezinárodních smluv  mezi Ukrajinou a Českou republikou

poř. čís.
Datum nabytí platnosti
Název smlouvy
1 09.04.1993
(záměr ČR odvolat)
Smlouva a ekonomické, vědecko-technické a výrobní spolupráci mezi ministerstvem zemědělství Ukrajiny a ministerstvem zemědělství České republiky
2 06.09.1993
Protokol o konzultacích mezi ministerstvem zahraničí Ukrajiny a ministerstvem zahraničí České republiky
3 19.12.1994
Smlouva o spolupráci mezi Antimonopolním Výborem Ukrajiny a Antimonopolním úřadem České republiky
4 06.04.1995
Smlouva o spolupráci mezi Obchodně-průmyslovou komorou Ukrajiny a Hospodářskou komorou České republiky
5 Podepsána 17.03.1994
Platná od 02.11.1995
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
6 14.12.1995
Protokol prvního (inauguračního) zasedání ukrajinsko-české komise v otázkách obchodně-ekonomické spolupráce
7 21.03.1996
Smlouva mezi ministerstvem práce Ukrajiny a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky o spolupráci v oblasti práce a zaměstnanosti
8 02.04.1996
Smlouva o spolupráci mezi ministerstvem obrány Ukrajiny a ministerstvem obrány České republiky  o vzájemné spolupráci
9 Podepsána 26.04.1995
Platná od 25.07.1996
Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ukrajinou a Českou republikou
10 25.07.1996
Protokol o výměně ratifikačních listin Smlouvy o přátelských vztazích mezi Ukrajinou a Českou republikou
11 09.09.1996
Memorandum o spolupráci a pomoci při realizaci ekonomických reforem v Ukrajině.
12 28.01.1997
(záměr ČR odvolat)
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o spolupráci v oblasti veterinární medicíny.
13 28.01.1997
(záměr ČR odvolat)
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České  republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin
14 28.05.1997
Protokol druhého zasedání ukrajinsko-české mezivládní komise v otázkách obchodně-ekonomické spolupráce
15 15.05.1997
Smlouva o spolupráci mezi Kyjevskou národní universitou a Masarykovou universitou v Brně
16 30.06.1997
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o spolupráci v oblasti jaderní energetiky a jaderního průmyslu
17 01.07.1997
Smlouva mezi ministerstvem školství Ukrajiny a ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy České republiky o spolupráci v oblasti školství na rok 1997 až 1999
18 02.07.1997
Společné Prohlášení prezidentů Ukrajiny a České republiky podle výsledků státní návštěvy Prezidenta České republiky Václava Havla v Ukrajině dne 30.června – 2.července 1997
19 Podepsána 30.06.1997
Platná od 05.09.1997
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o spolupráci při potíraní organizovaného zločinu, terorismu a nezákonného oběhu drog a psychotropních látek
20 Podepsána 30.06.1997
Platná od 30.09.1997
Smlouva mezi Ukrajinou a Českou republikou o provedení plateb sociálního charakteru
21 01.11.1997
Smlouva o spolupráci a partnerství mezi  Obchodně-průmyslovou komorou pro země SNS České republiky a Ukrajinským svazem průmyslníků a podnikatelů
22 09.03.1998
Smlouva o spolupráci mezi Kyjevskou universitou a Pražskou Karlovou universitou
23 14.03.1998
Smlouva mezi Kabinetem ministrů Ukrajiny, vládou Ruské Federace, vládou Slovenské republiky, vládou České republiky o spolupráci v oblasti dopravování jaderních materiálů  mezi Ruskou Federaci a Českou republikou přes území Ukrajiny a území Slovenské republiky
24 Podepsány 19.09.1997
Platný od 30.04.1998
Protokol mezi Kabinetem ministrů Ukrajiny a vládou České republiky o poskytování úvěrů pro financování exportu zboží a služeb z České republiky v Ukrajinu
25 08.09.1998
Smlouva mezi ministerstvem zahraničně-ekonomických vztahů a obchodu Ukrajiny a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o pomoci při použití opatření pro usnadnění procedur v mezinárodním obchodu a použití technických norem  UN/EDIFACT
26 08.09.1998
Memorandum o krocích zaměřených na  liberalizaci podmínek vzájemného obchodu mezi Českou republikou  a Ukrajinou
27 09.09.1998
Protokol třetího zasedání ukrajinsko-české mezivládní komise v otázkách obchodně-ekonomické spolupráce
28 Podepsána 01.07.1997
Platná od 09.09.1998
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o letecké dopravě
29 24.09.1998
Smlouva o spolupráci mezi Lvovskou universitou a universitou v Ostravě
30 11.11.1998
Smlouva o spolupráci mezi  Polytechnickou universitou v Brně a Národní polytechnickou universitou v Kyjevě
31 Podepsána 01.07.1997
Platná od 07.01.1999
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o mezinárodní silniční dopravě
32 Podepsána 30.06.1997
Platná od 20.04.1999
Konvence mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o zamezení dvojího zdanění a prevenci daňových úniků  při daní z příjmu a nemovitosti
33 14.05.1999
Smlouva o spolupráci mezi českou obchodně-průmyslovou komorou pro země SNS a Lvovskou obchodně-průmyslovou komorou Ukrajiny
34 09.06.1999
Protokol jednání představitelů  ministerstva energetiky Ukrajiny a ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v otázkách spolupráce  v energetické sféře
35 29.06.1999
Protokol výsledků jednání  v otázkách dodavek železné rudy z Ukrajiny do České republiky a s nimi spojených proti dodavek  českého zařízení a jiného zboží
36 Podepsána 30.06.1997
Platná od 20.08.1999
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o podmínkách dokončení realizace po 1.lednu 1992  na území Ukrajiny “Smlouvy mezi vládou SSSR a vládou ČSSR o spolupráci při využití  Jamburského plynového ložiska , výstavbě magistrálního plynovodu Jamburg – Západní hranice SSSR a objektů Uralského plynového komplexu,  a také s tím spojených dodávkách zemního plynu z SSSR do ČSSR“  z  16.prosince 1985
37 01.09.1999
Protokol mezi ministerstvem obrány Ukrajiny a ministerstvem obrány České republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva
38 05.11.1999
Protokol mezi ministerstvem vnitra Ukrajiny a ministerstvem vnitra České republiky o realizaci ustanovení Smlouvy mezi vládou Ukrajiny  a vládou ČR o spolupráci  při potíraní organizovaného zločinu, terorismu a nezákonného oběhu drog  a psychotropních látek ze dne 30.června  1997
39 17.11.1999
Protokol čtvrtého zasedání mezivládní ukrajinsko-české komise v otázkách obchodně-ekonomické spolupráce
40 Podepsána 17.12.1998
Platná 27.02.2000
Protokol mezi Kabinetem ministrů Ukrajiny a vládou ČR o oboustranných smluvních vztazích mezi Ukrajinou a Českou republikou.
41 05.10.2000
Smlouva o akademické spolupráci mezi  Ústavem  etnografie národní akademie věd Ukrajiny a mezinárodním ústavem politického průzkumu Masarykové university
42 31.10.2000
Smlouva o vědecké spolupráci  mezi Akademii věd České republiky a Národní akademii věd Ukrajiny
43 29.11.2000
Smlouva o spolupráci mezi městy Užhorod a Česká Lípa
44 13.12.2000
Protokol zasedání smíšené ukrajinsko-české komise z otázkách mezinárodní silniční dopravy (dne 12-13.prosince 2000 v Praze)
45 19.12.2000
Protokol pátého zasedání mezivládní ukrajinsko-české komise v otázkách obchodně-ekonomické spolupráce
46 23.03.2001.
Protokol jednání delegací odborníků Ukrajiny a České republiky při přípravě návrhu Smlouvy mezi Ukrajinou a Českou republikou o sociálním zabezpečení
47 22.06.2001
Smlouva mezi mezinárodním obchodním arbitrážním soudem při Obchodně-průmyslové komoře Ukrajiny a Arbitrážním soudem  při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR o spolupráci v oblasti obchodní arbitráže
48 22.06.2001
Memorandum o spolupráci mezi Diplomatickou akademii při MZ Ukrajiny a Diplomatickou akademii při MZ ČR
49 22.06.2001
Ukrajinsko-rusko-české Memorandum o spolupráci v oblasti  přilákaní investic, organizace dopravování  nákladů  po železničních kolejích  1520 ??  a vytvoření logistického centraa terminálu v České republice
50 19.09.2001
Smlouva mezi státním výborem pro jaderní regulování Ukrajiny a Státním úřadem pro jaderní bezpečnost České republiky o spolupráci v oblasti státního regulování a kontroly bezpečnosti při použití jaderní energie
51 22.10.2001
Protokol o spolupráci mezi ministerstvem zahraničí Ukrajiny a ministerstvem zahraničí České republiky
52 16.11.2001
Protokol šestého zasedání mezivládní ukrajinsko-české  komise obchodně-ekonomické spolupráce
53 Podepsána 19.03.1997
Platná od 28.11.2001
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky ohledně vzájemné pomoci v celních věcích
54 16.04.2002.
Smlouva mezi ministerstvem obrány Ukrajiny a ministerstvem obrany České republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělání
55 09.08.2002
Protokol o výměně ratifikačních listin ke Smlouvě mezi Ukrajinou a ČR o právní pomoci v civilních věcích
56 Podepsána 28.05.2001
Platná od 08.11.2002
Smlouva mezi Ukrajinou a Českou republikou o právní pomoci v civilních věcích
57 11.12.2002
Protokol sedmého zasedání mezivládní ukrajinsko-české komise v otázkách obchodně-ekonomické spolupráce
58 17.02.2003
Memorandum o spolupráci při realizaci ukrajinsko-českého projektu pěstování a zpracování řepky olejnaté v Ukrajině mezi Ministerstvem agrární  politiky Ukrajiny a Ministerstvem zemědělství České republiky
59 Podepsána 04.07.2001
Platná od 01.04.2003
Smlouva mezi Ukrajinou a Českou republikou o sociálním zabezpečení
60 21.03.2003
Protokol mezi Ukrajinou a Českou republikou o přístupu k trhům zboží a služeb v rámcích procesu jednání o přijeti Ukrajiny do VTO
61 16.04.2003
Smlouva mezi Ukrajinským střediskem pro testování a certifikaci elektrického zařízení (Ukr TEST) a Elektrotechnickým zkušebním ústavem České republiky „O vzájemném uznání výsledků prací na elektrotechnickou produkci”
62 Podepsána 14.05.2003
Platná od 01.12.2004
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o ochraně tajných informaci
63 25.06.2003
Administrativní dohoda o použití Smlouvy  mezi Ukrajinou a Českou republikou o sociálním zabezpečení
64 15.12.2003
Smlouvy mezi ministerstvem školství a vědy Ukrajiny a ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy České republiky o spolupráci v oblasti  školství a vědy na rok 2003 až 2006
65 15.04.2004
Smlouva mezi Kabinetem ministrů Ukrajiny a vládou České republiky o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci
66 15.04.2004
Smlouva o spolupráci v oblasti uznání výsledků prací a hodnocení odpovědnosti mezi Státním výborem pro spotřebitelskou politiku a standardizaci Ukrajiny a Úřadem pro technickou standardizaci, metrologii a státní pokusy České republiky
67 16.04.2004
Protokol osmého zasedání ukrajinsko-české komise v otázkách obchodně-ekonomické spolupráce a vědecko-technické spolupráce
68 11.11.2004
Memorandum o vzájemném porozumění mezi Státním departamentem pro finanční monitoring Ukrajiny a Finančně-analytickým úřadem  České republiky
69 03.05.2005
Smlouva o spolupráci mezi «Ukreximbank» v.a.s. a Českou exportní bankou
70 27.04.2005
Protokol zasedání Ukrajinsko-české smíšení komise v otázkách silniční dopravy cestujících a nákladů
71 07.10.2005
Protokol ukrajinsko-českých konzultací na úrovní náměstka ministra ekonomiky Ukrajiny a náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky se zapojením odborníků ministerstev a  resortů ekonomického bloku Ukrajiny a ČR
72 17.02.2006
Smlouva mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o spolupráci v oblasti zbrojního průmyslu
73 17.02.2006
Smlouva mezi Ministerstvem kultury a turistiky Ukrajiny a Ministerstvem regionálního rozvoje České republiky o spolupráci v oblasti turistiky
74 27.02.2006
Dohoda mezi UDPPZ „Ukrpošta“ a SP Česká pošta o výměně dobírkových zásilek mezi ČR a Ukrajinou
75 27.02.2006
Dohoda o výměně mezinárodních poštovních poukázek mezi Ukrajinou a Českou republikou (mezi ukrajinskou DPPZ „Ukrpošta“ a SP Česká pošta
76 30.05.2006
Memorandum o spolupráci mezi Ukrajinským centrem pro podporu zahraničních investic a českou agenturou na podporu zahraničních investic CzechInvest
77 20.03.2007
Protokol ustavujícího společného zasedání mezivládní ukrajinsko-české Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci
78 20.07.2007
Ustanovení o Pracovní skupině pro spolupráci v dopravním a průmyslovém odvětví
79 25.10.2007
Dohoda mezi Kabinetem ministrů Ukrajiny a vládou České republiky o spolupráci v oboru obranného průmyslu
80 podepsáno dne 14.09.2007, ratifikováno dne 04.06.2008
Protokol o provedení změn ve Smlouvě mezi Ukrajinou a Českou republikou o právní pomoci v občanskoprávních věcech
81 17.06.2008
Protokol druhého společného zasedání mezivládní ukrajinsko-české Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci
82 16.09.2008
Protokol mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o provedení změn v Dohodě mezi vládou Ukrajiny a vládou České republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsané dne 7. března 1994 v Praze
83 16.09.2008
Protokol o výměně ratifikačních listin k Protokolu o provedení změn ve Smlouvě mezi Ukrajinou a Českou republikou o právní pomoci v občanskoprávních věcech
84 24.03.2009
Dohoda mezi Ministerstvem obrany Ukrajiny a Ministerstvem obrany České republky o strategické letecké přepravě
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux