• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • čeština
З 16 квітня 2017 року будуть введені в дію нові Тарифи консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій Консульством України в місті Брно
Опубліковано 14 квітня 2017 року о 15:12

ТАРИФИ  
консульського збору, що справляється  
за вчинення консульських дій  
Консульством України в м. Брно  
(назва закордонної дипломатичної установи)  
   
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка  
в доларах США в  (чеських кронах)  
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ  
   
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 20 508  
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  125 3176  
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 160 4065  
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  60 1524  
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 30 762  
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 15 381  
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 20 508  
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 30 762  
   
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ  
   
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 100 2540  
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 200 5081  
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30 762  
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30 762  
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30 762  
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 30 762  
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30 762  
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 50 1270  
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 300 7621  
10 Видача довідки про належність до громадянства України 30 762  
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 30 762  
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 200 5081  
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 300 7621  
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ  
   
1 Оформлення транзитної візи (B)*:    
  разової 65 1651  
  дворазової 65 1651  
  багаторазової 65 1651  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:    
  разової 65 1651  
  дворазової 65 1651  
  багаторазової 65 1651  
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:    
  багаторазової 65 1651  
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору  
   
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 508  
2 Видача витребуваного документа 50 1270  
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 80 2032  
   
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  
   
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 254  
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 50 1270  
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 200 5081  
4 Видача довідки про засвідчення документа 30 762  
   
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  
   
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 30 762  
2 Реєстрація шлюбу 100 2540  
3 Реєстрація розірвання шлюбу:      
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 100 2540  
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 100 2540  
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 100 2540  
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 50 1270  
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 150 3811  
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 300 7621  
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 50 1270  
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 50 1270  
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 50 1270  
   
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ  
   
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:      
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 1270 чеських крон  
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 10162 чеських крон  
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 508 чеських крон  
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50 1270  
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 1016  
- іншим особам 70 1778  
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:      
- дітям, другому з подружжя, батькам 40 1016  
- іншим особам 70 1778  
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"  
е) - посвідчення інших довіреностей 40 1016  
є) посвідчення заповітів 50 1270  
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  100 2540  
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 2540 чеських крон  
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 100 2540  
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 30 762  
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 30 762  
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 50 1270  
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 50 1270  
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 254  
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 30 762  
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 30 762  
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 30 762  
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 30 762  
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 635 чеських крон і не більше 5081 чеських крон   
14 Прийняття на зберігання документа 50 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 1270 чеських крон за кожен місяць зберігання, що почався  
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 381 чеських крон і не більше 5081 чеських крон  
16 Вчинення морських протестів 15    
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 20    
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 30    
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)  
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 50 1270  
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 254  
   
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ  
   
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 50 1270  
   
ІX. ІНШІ ДІЇ  
   
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)  
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 200 5081  
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 100 2540  
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 50 1270  
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux