Консульство України в Брно

, Київ 05:31

Тарифи консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій

консульським відділом Посольства України в ЧР та Консульством України в Брно

Консульська дія

Сума в кронах чеських

Паспортні дії

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

3684 (508+3176)

Оформлення  паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

4573 (508+4065)

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

2032 (508+1524)

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон дітям до 16 років

508 (508+0)

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

не вчиняється

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

889 (508+381)

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

1016 (508+508)

Консульський облік, питання громадянства та постійного проживаня

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

1270 (508+762)

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

1270

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

7621

Видача довідки про належність /неналежність до громадянства України

762

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

5081

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

7621

Нотаріальні дії

Посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби:

-          дітям, другому з подружжя, батькам;

-          іншим особам

 

 

1016

1778

Посвідчення інших довіреностей

1016

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

762

Засвідчення вірності кожного підпису на документах

762

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

762

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

1270

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

254

Витребування документів

Розгляд заяви про витребування документа

508

Видача витребуваного документа

1270

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

2032

Оформлення візових документів

Оформлення транзитної візи(В)*:

одноразової

1651

дворазової 

1651

багаторазової

1651

Оформлення короткострокової візи (С)*:

одноразової

1651

дворазової

1651

багаторазової

1651

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

одноразової

1651

Для громадян Чеської Республіки оформлення довгострокової візи з урахуванням принципу взаємності

139 $

Увага! У разі вчинення консульських дій у терміновому порядку консульський збір справляється у подвійному розмірі. 

 * Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

Пільги щодо сплати консульського збору

(витяг зі ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" N 7-93 від 21 січня 1993 року)

Від сплати державного мита (консульського збору) звільняються:

13) громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;
14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;
15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв,за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;
16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину: - на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою; - на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку; - на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця; - на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості; - на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції; - на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства;
17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;
18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; інваліди I та II груп;
19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир;
20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;
21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;
22) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;
23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;
24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;
25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;
28) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій;
29) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;
34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
35) державні органи приватизації - за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами;
45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок. Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{ Положення статті 4 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }


Консульство України в Брно (Чеська Республіка)
Адреса:

Чеська Республіка 60200, Брно, вул. Барвічова 56, 

Переглянути на мапі 

Телефон: + 420 541 216 973 (консультації по телефону крім вихідних та святкових днів з 08:30 до 12:00); гаряча лінія (прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України): + 420 774 898 569
Факс: +420 541 216 972
Ел. пошта: gc_czb@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://brno.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 08:00 – 17:00, Пн - Пт, вихідні дні: субота, неділя

Графік прийому відвідувачів з консульських питань:

понеділок, середа, п´ятниця

прийом відвідувачів з паспортних питань, вчинення нотаріальних дій, постановка на тимчасовий / постійний консульський облік, оформлення віз для в'їзду в Україну

08:30 - 12:00

видача документів 

13.00 - 14.00

вівторок

розгляд заяв щодо отримання дозволу на виїзд на постійне проживання в ЧР, розгляд клопотань про вихід з громадянства України, реєстрація набуття громадянства України

08:30 - 12:00

четвер

прийом за попереднім записом громадян України певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

08:30 - 12:00

Консульська допомога громадянам України надається також у неприйомний час у разі надзвичайних подій (техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення/загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників).

Межі консульського округу:

Злінський край, Моравсько-Сілезький край, Оломоуцький край, Пардубіцький, Південно-Моравський край, край Височина

Примітки:

Святкові та неробочі дні (відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю):


7 сiчня - Рiздво Христове 

8 березня - Мiжнародний жiночий день 

1 травня - День мiжнародної солiдарностi трудящих 

9 травня - День Перемоги 

28 червня - День Конституцiї України 

24 серпня - День незалежностi України

14 жовтня - День Захисника України

25 грудня - Різдво Христове за Григоріанським календарем


Консульські питання